Özgörü

Fakültemizin vizyonu, ulusal ve uluslararası arenada tanınan, çağdaş bir ders planına dayalı lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi sağlamak, sorumluluk bilincine sahip, meslek etiğine bağlı, yurt ve dünya gerçeklerini kavrayan, sorgulayan ve çok yönlü düşünebilen bireyler yetiştirmek, yenilikçi yaklaşımla temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapmak ve gelecek ile ilgili gelişmelere önderlik edecek bilgiyi oluşturmaktır.


Özgörev

Sürekli gelişim anlayışı ile uluslararası düzeyde eğitim yapan, üstün yönetim ve girişim kabiliyetlerine sahip bireyler yetiştiren, bilimsel araştırmalar ve endüstriyel hizmetler yürüten ve İTÜ’nün gelenek ve değerlerini ilke edinerek üniversitenin politikalarını izleyen, geliştiren ve yeniliklere önderlik eden bir Fakülte olmaktır.

Hedeflerimiz

  1. Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik alanlarında güçlü bir alt yapıya sahip, mühendislik problemlerini çözebilen, tasarlayabilen, yazılı ve sözlü iletişim kurma becerileri gelişmiş, mesleki ve etik sorumluluk bilinci olan ve yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrayan çağdaş mühendisler yetiştirmek,

  2. İleri teknolojiler ve disiplinler arası mühendislik konularında yenilikçi bir yaklaşımla temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapan yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirmek,

  3. Bilime ve teknolojiye ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunacak araştırmalar yapmak ve yayınlamak,

  4. Yüksek kalitede eğitim ve araştırma yapacak yeterli sayıda öğretim üyesi kadrolarını yaratmak ve gerekli alt yapıyı oluşturmak,

  5. Endüstriyel proje ve işbirlikleriyle ülkemiz kimya, metalurji, gıda ve biyomühendislik sektörüne hizmet vermek ve bilgi birikimini sanayi ve toplumun faydasına sunmaktır.