Yaygın Etki

İTÜ Kimya - Metalurji Fakültesi

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 6. Fakültesi olarak kimya, metalurji, gıda ve biyomühendislik alanlarında yarının anahtar teknolojileri ve disiplinler arası mühendislik konularında dünyadaki gelişmeleri takip ederek bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmayı, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önder çalışmaların odağı olmayı amaçlamaktadır.

Fakültemiz Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği Lisans Programlarımız ABET (EAC) tarafından akredite edilmiş programlardır.

abetresim