Haberler & Duyurular

İTÜ Kimya ve Metalurji Fakültesi

kmg-anasayfa-hakkimizda

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Kimya Mühendisliği eğitimi, 4 yıllık lisans programı şeklinde 1958 yılında İTÜ Teknik Okulu Kimya Şubesinde başlamış ve ilk kimya mühendisi ünvanlı mezunlarını 1962 yılında vermiştir. Daha sonra, 1963 yılında 333 sayılı yasa ile İTÜ’nün 6. Fakültesi olarak Kimya Fakültesi kurulmuştur.

Kimya Fakültesi; Analitik Kimya, İnorganik Kimya, Organik Kimya, Fiziksel Kimya, Sınai Kimya ve Kimya Mühendisliği Esasları olmak üzere 6 kürsü şeklinde organize olmuştur.

Metalurji Mühendisliği Bölümü ise 1961 yılında Türkiye’de ilk olmak üzere Maden Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 1961-1962 akademik yılında Maden Fakültesi bünyesinde “Metalurji Bölümü” kürsüsü oluşturulmuş ve ilk Metalurji Mühendisliği eğitimi başlatılmıştır. O yıllarda 3. sınıfa geçmiş öğrencilerden bu bölüme ayrılanlar eğitimlerinin son iki yılını bu bölümde tamamlayarak 1963-64 yılında Metalurji Mühendisi olarak mezun olmuşlardır. Bölümün ismi daha sonra “Metalurji Mühendisliği Bölümü”ne dönüştürülmüştür. Bu bölüm 1976 yılında Türkiye’nin ilk Metalurji Fakültesi’ni oluşturmuştur.