Kübra Onbaşlı

Fakültemiz Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Kübra Onbaşlı’nın yürütücülüğünde önerilen “Yanık İlişkili Bakteriyel Enfeksiyon Tedavisinde Hibrit Nanoparçacık Bazlı Kombine Fototerapi” başlıklı projesinin, “TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilmiştir.

Ayrıca, “Pankreas Kanseri Tedavisi İçin Hedefli Kombine Tedavi Potansiyeli Olan Teranostik SPION’ların Geliştirilmesi” başlıklı araştırma projesinin de, “TÜSEB B Grubu Ar-Ge Projesi” kapsamında TÜSEB tarafından desteklenmesine karar verilmiştir. Bu proje kapsamında, klinikte tedavisi en zor ve en ölümcül kanserlerden biri olan pankreas kanseri tedavisine alternatif bir ajan ve yöntem geliştirilmesi hedeflenmektedir. Yürütücülüğünü İstanbul Teknik Üniversitesi’nin yapacağı projede Koç Üniversitesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi araştırmacı kurum olarak yer almaktadır.

Öğretim üyemizi ve çalışma grubunu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.