Üniversitemiz 2022 Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında Fakültemiz Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizin yürütücülüğünü üstlendiği aşağıdaki Yetkin Alan Araştırma Projeleri (YAP) destek almaya hak kazanmıştır.

Prof.Dr. Hanzade AÇMA, “Süper Kapasitörlerde Elektrot Malzemesi Olarak Kullanılabilecek Hiyerarşik Gözenekli Karbonsu Yapıların Atık Lignoselülozik Biyokütlelerden Üretilmesi”

Proje Çalışma Grubu: Prof. Dr. Serdar YAMAN, Doç. Dr. Nil ÖZBEK, Prof. Dr. Berk ÜSTÜNDAĞ (İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi) ve Lisansüstü Öğrencileri

Doç. Dr. Reza NOFAR, “Yüzeyi Kimyasal Olarak Modifiye Edilmiş Selüloz Nanokristal CNC Yapıları Kullanılarak PLA, PBAT ve PLAPBAT Nanokompozitlerinin Geliştirilmesi”

Proje Çalışma Grubu: Öğr. Gör. Dr. Yonca Alkan GÖKSU, Dr. Aylin BEKEM, Araş. Gör. Burcu ÖZDEMİR, Met. ve  Malz. Müh. Fevzican DURMUŞ ve Lisansüstü Öğrencileri

Prof. Dr. Esra ÇAPANOĞLU GÜVEN, “Arı Ürünlerinde Bulunan Biyoaktif Bileşenlerin Farklı Enkapsülasyon Teknikleri ile Biyoyararlılığının Arttırılması ve Fonksiyonel Ürün Eldesi”

Proje Çalışma Grubu: Öğr. Gör. Dr. Gülay ÖZKAN ve Lisansüstü Öğrencileri

Öğretim üyelerimizi ve çalışma gruplarını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.