Gıda Mühendisliği temel bilimlerin (fizik, kimya, matematik ve biyoloji); gıdaların işlenmesinde, muhafazasında, taşınmasında, pazarlanmasında ve yeni gıdaların üretilmesinde uygulama alanı bulduğu bir mühendislik dalıdır.

Gıda mühendisliğinin ilgilendiği temel alanlar; beslenme değeri yüksek ve güvenli besin üretmek, gıda işlemede biyokimyasal, teknolojik ve ekonomik değerlendirmeleri yaparak yeni işleme teknikleri geliştirmek, gıda maddelerini değerlendirmek, gıda kaynak savurganlığını önlemek, gıdanın nitelik ve nicelik yönünden korunmasını sağlamak, hammaddeden çok yönlü yararlanmak ve böylece gıda çeşitliliğini arttırmaktır.

Gıda mühendisleri tarlada/çiftlikte yetişen gıda hammaddelerinden başlayarak sofraya/tüketim anına gelene kadar gerçekleşen tüm işlemlerde aktif rol alırlar ve bütün tüketici grupları (astronotların, bebekler, yetişkinler, yaşlılar, hamileler ve özel beslenme ihtiyacı olanlar) için çok geniş bir yelpazede besleyici, hijyenik, kimyasal kalıntılar içermeyen, sağlıklı ve fonksiyonel ürünler sunmayı hedeflemektedir.

Bugün gıda mühendisleri gıda sanayinin çeşitli alt sektörlerinde üretim-tüketim zincirinin hemen her kademesinde yer alabilmektedir: gıda fabrikalarında üretim, kalite kontrol, ar-ge, dağıtım, pazarlama, ve satın alma departmanlarında, gıda güvenliği denetçisi olarak çeşitli denetim ve gözetim firmalarında, uzman olarak özel gıda laboratuvarlarında ve kamuda (Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, TSE, Sağlık Bakanlığı, Hazine, Gümrük) görev yapmaktadırlar.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Gıda Mühendisliği Bölümü ilk öğrencilerini 1990-1991 öğretim yılında alarak Kimya-Metalurji Fakültesi bünyesinde faaliyete geçmiştir. Bölüm, lisans programına merkezi yerleştirme ile her yıl 50 yeni öğrenci almaktadır. Gıda Mühendisliği lisans programı, 2004 yılından itibaren American Board of Engineering and Technology (ABET) kurumunun Uluslararası akreditasyon denetimine girmiş ve aralıksız olarak ABET akreditasyonu ile eğitime devam etmektedir. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans programı 1992 yılında ve doktora programı ise 1995 yılında başlatılmıştır.


Gıda Mühendisliği Bölüm Websayfası