Savvas G Hatzikiriakos

Prof. Savvas G. Hatzikiriakos, 29 Mayıs 2024 tarihinde Fakültemizde gerçekleştirdiği kapsamlı seminerde, katalitik olarak sentezlenmiş amin işlevselleştirilmiş poliolefinlerin reolojik ve kendi kendini iyileştirme (self-healing) davranışlarını ele aldı.

Bu yenilikçi malzemeler, moleküler ağırlıklarına bağlı olarak kontrol edilebilir reolojik özelliklere sahip olup, otonom ve hızlı kendi kendini iyileştirme yeteneği göstermektedir (Yavitt vd., Journal of Rheology, 2022). Doğrusal viskoelastik özellikler, bireysel zincir dinamiklerini tanımlayan çeşitli parametreleri hesaplamak için Hawke vd. (Journal of Rheology, 2016) tarafından geliştirilen tüp bazlı bir model kullanılarak başarılı bir şekilde modellenmiştir. Kendi kendini iyileştirme özellikleri ise, Stukalin vd. tarafından geliştirilen teori kullanılarak oldukça etkili bir şekilde tasvir edilmiştir (Macromolecules, 2013).

Bu malzemeler ayrıca, yapışma önleyici özellikleriyle bilinen Poli-tetrafloroetilen (PTFE) gibi düşük yüzey enerjili substratlarla mükemmel adhesif özellikler sergilemektedir. Seminerde sunulan bu buluşlar, malzeme bilimi ve mühendisliği alanında yeni ufuklar açacak nitelikte olup, gelecekteki araştırmalara ışık tutacaktır.