Ping Xiao

Manchester Üniversitesi Malzeme Bölümü'nden Prof. Ping Xiao, 6 Haziran 2024 tarihinde Fakültemizde TBC ve EBC kaplamalarına dair çalışmalarını sunduğu kapsamlı bir seminer gerçekleştirmiştir.

Prof. Ping Xiao'nun araştırma alanı, seramik kaplamaların farklı ortamlarda bozunma mekanizmalarının ortaya konması ve seramik kaplamaların farklı yöntemler kullanarak yenilikçi üretim süreçlerini kapsamaktadır. Araştırmaları kapsamında, seramik kaplamaların üretilmesi için yeni tekniklerin geliştirilmesi, seramik kaplamaların bozunma mekanizmalarının detaylı olarak anlaşılması ve bu süreçte seramik kaplamaların mikroyapısı, mekanik özellikleri ve artık gerilmeleri ile ilişkilendirilmesi süreçlerini içermektedir. Prof. Ping Xiao'nun çalışmaları, uluslararası hakemli dergilerde 300'den fazla yayına dönüşmüş olup, 2020 yılında Stanford Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada dünya çapında en çok atıf alan araştırmacılar listesinde ilk %2 arasında yer almıştır.