HuseyinSehitoglu

Illinois Urbana-Champaign Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Hüseyin Şehitoğlu, 2 Temmuz 2024 tarihinde Fakültemizde metalik malzemelerde kritik stres tayinine dair çalışmalarını sunduğu kapsamlı bir seminer gerçekleştirmiştir.

Seminer kapsamında, malzeme bilimi alanında çığır açan yeni gelişmeler ele alındı. Öncelikle, martensitlerdeki arayüzlerin anlaşılması ve şekil hafızalı alaşımlarda kaymanın evrimi üzerinde derinlemesine duruldu. Ardından, metallerdeki uyumsuzluk enerjilerinin ve dislokasyon çekirdek genişliklerinin değerlendirilmesinde Wigner-Seitz kafesinin kritik rolü vurgulandı ve nihai olarak Kritik Çözülme Kayma Gerilimi (CRSS) belirlenmesi açıklandı. Bu teorinin, negatif yığılma hata enerjili çok bileşenli alaşımlar ve hcp kristallere uygulanması konusunda yapılan yenilikler detaylandırıldı.

Kısa menzilli düzenin (SRO) metalik alaşımların mekanik mukavemeti üzerindeki önemli etkisi masaya yatırıldı. Kayma ilerledikçe yerel 'SRO değişimi'nin mukavemeti nasıl belirlediği ve Wigner-Seitz hücresini dikkate alarak kayma düzlemindeki 'SRO değişimi'ne odaklanıldı. Bu bağlamda, kayma düzleminde meydana gelen 'SRO değişiminin malzemelerin dayanıklılığı üzerindeki etkisi derinlemesine incelendi.

Son olarak, kritik gerilmenin anlaşılmasında makine öğrenimi kavramlarının sunduğu yeni perspektifler ve yenilikler tartışıldı. Bu yenilikler, malzeme bilimi ve mühendisliğinde devrim niteliğinde bir anlayış sunarak, gelecekteki araştırmalara ışık tutacak nitelikte olduğu değerlendirildi.