Borhaber 

Projede kullanılan patentli KRTD-Bor yöntemi, klasik borlama yöntemlerine göre hızlı (en az 10 kat kısa sürede, ortama işlem süresi 1 saattir), tamamen yerli oksit esaslı bor bileşiklerini kullan düşük maliyetli, çevreye hiçbir zehirli gaz emisyonu olmayan bir bor difüzyon tekniğidir. Proje kapsamında, Türkiye’nin ikinci en büyük 100 kg kapasiteli ergimiş tuz sistemi kurulmuştur.