metaldergi

İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dergisi, malzeme bilimi ve mühendisliği alanında yüksek kaliteli araştırmalar yayınlamaya adanmış hakemli bir dergidir. Bu dergi metaller, seramikler, polimerler, kompozitler ve bunların üretim ve imalat süreçleri, özellikleri ve fonksiyonel performansları ile ilgili çeşitli konuları kapsamaktadır.

Derginin önemli bir gücü, hammaddeler ve hurda ve atıkların geri dönüşümü, döküm, plastik deformasyon, toz metalurjisi, birleştirme ve işleme gibi üretim süreçlerinin yanı sıra ısıl işlem, yüzey işleme ve kaplama gibi yığın ve yüzey işlemleri de dahil olmak üzere metalurjik süreçlerin bilimsel ve mühendislik yönlerini ele alan hem teorik hem de deneysel makalelere odaklanmasıdır. Dergi ayrıca yeni malzeme ve kompozitlerin geliştirilmesini teşvik etmekte ve malzemelerin yapı ve özellik karakterizasyonuna yönelik araştırmaları desteklemektedir.

Daha fazla bilgi için: https://dergipark.org.tr/tr/pub/itummej/aim-and-scope