Muhaffel_International 

Fakültemiz Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Faiz MUHAFFEL’in yürütücülüğünü yaptığı, fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin ÇİMENOĞLU ve öğretim elemanı Araş. Gör. Mertcan KABA’nın araştırmacı olarak görev aldığı ve Manchester Üniversitesi (UOM) Malzeme Bölümü’nden Prof. Dr. Ping XİAO, Dr. Ahmet Hilmi PAKSOY ve Dr. Esma YILMAZ’ın proje ortağı olduğu "Production and Characterisation of Zirconia-Based Coatings Produced by Aerosol Deposition Technique" başlıklı projenin İTÜ Uluslararası Araştırma İş Birliği Projeleri kapsamında desteklenmesine karar verilmiştir.

Öğretim üyemizi ve çalışma ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.