KocaeliSanayi

Üniversitemiz Çevre Mühendisliği Bölümü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, MEMTEK, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Sn H. Tahsin TUĞRUL ve Demir Dışı Metaller Komitesi ile 06 Haziran 2023 Salı günü Fakültemizde “Çok Yönlü, Etkin ve Sürdürülebilir Üniversite Sanayi İş Birliği” kapsamında; “Eloksal Yüzey Kaplama İşlemi Öncesi ve Sonrası Açığa Çıkan Atık Suların, Bazik ve Asidik Çözeltilerin ve Metalik Değerlerin Geri Kazanımı” üzerine detaylı bilgi alışverişinde bulunduk. Kocaeli Sanayi Odası Demir Dışı Metaller Komitesi, İzaydaş, İTÜ Çevre Mühendisliği, MEMTEK ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri danışmanlığında bir Ar-Ge projesi gerçekleştirmek istemektedir.