journal of food

 "ITU Journal of Food Science and Technology" dergisi İTÜ Yayınları'nın yayın organıdır. Dergi, yılda 2 kez yayınlanan bilimsel ve hakemli dergiler kategorisindedir. ITU Journal of Food Science and Technology dergisinin temel amaçları; gıda işleme ve mühendisliği, gıda bilimi, gıda güvenliği ve muhafazası, gıda biyoteknolojisi ve gıdaların fiziksel, kimyasal ve duyusal özellikleri alanında elde edilen bilimsel çıktıların ilgili paydaşlar ile paylaşılmasını sağlamak, tüm toplumun bilimsel ve teknolojik ilerlemesine katkı sağlamak ve gıda ile ilgili konularda bilinci artırmaktır. Dergi kapsamını gıda kimyası, gıda teknolojisi, gıda mikrobiyolojisi, gıda mühendisliği, biyoteknoloji, beslenme, duyusal analiz, gıda güvenliği, su ürünleri, gıda pazarlama, gıda ambalajlama, gıda yönetmeliği ile sürdürülebilirlik ve atık değerlendirme gibi konular oluşturmaktadır.

Daha fazla bilgi için: https://dergipark.org.tr/tr/pub/itujfst