cornet haber 
 

Yenilikçi ve çevresel riskleri minimize eden bir geri dönüşüm ve kullanım sürecinin geliştirilmesi ve sonuçlarının KOBİ kullanıcı grubuna aktarılması ile ülkemizin araştırma/geliştirme kapasitesinin arttırılmasına (Doktora ve yüksek lisans derecesine sahip yetkinlik, KOBİ’lerle bilgi paylaşımı) katkı sağlanmıştır. Proje uzun vadeli iş birliklerinin kurulması üzerine inşa edilmiş olup, yenilikçi fikirlerin ticarileştirme aşamasına geçebilmesi için bir platform da oluşturmuştur. Bu anlamda üniversite-sanayi işbirliği soyut bir kavram olmaktan çıkarılmış ve üniversite çalışanları ve endüstri çalışanları açısından sürdürülebilir bir ortaklık sağlanmıştır. Proje süresince yılda en az iki kez yurt içi ve yurt dışı proje ortakları ile toplantılar düzenlenmiş olup, Ar-Ge yoluyla üretilen bilginin KOBİ gruplarına aktarılması ve yaygınlaştırılması sağlanmıştır.  Geri dönüşümü yapılması gereken katma değeri yüksek ürünlerin sayısı çok fazla olmasıyla birlikte, bu proje, yeni projelere ve iş birliklerine de zemin hazırlamıştır. Paylaşılan çıktılar, proje ortakları tarafından içselleştirilmektedir.

Proje kapsamında geliştirilen geri dönüşüm prosesleri ile kullanım ömrü tamamlanmış veya proses hatası nedeniyle hurdaya ayrılan NdFeB mıknatıslarının geri dönüşümü, maden, demir-demir dışı, nadir toprak elementleri ve manyetik malzemeler ile ilgili sektörlerde hammadde temini sorununun çözümünde ve doğal kaynakların korunmasında en etkili alternatifi oluşturmaktadır. Ayrıca, nadir toprak elementlerinin (NTE) cevherden üretimi aşamasında nükleer elementlerin mevcudiyeti ve geri kazanım sürecinde cevherden üretime göre 10 kat daha enerji etkin bir yöntem olması sebebiyle, bu elementlerin geri kazanımı kaynak verimliliği, gaz emisyonlarının azaltılması, yeraltı sularının ve iklim korunumu, dünyadaki gelişmelerin takip edilerek ülkemiz metalurji ve geri kazanım stratejilerinin geliştirilmesi, kritik hammaddelere/metallere yönelik endüstrilerimizin desteklenmesi büyük önem arz etmektedir.

Yaygın Etki:

SCI- Indeksli Yayınlar

 • Uysal, E., Emil-Kaya, E., Yesiltepe-Ozcelik, D., Gurmen, S., 2023: Nd Recovery from Wastewater with Magnetic Calcium Alginate ((1,4)- β -d-Mannuronic Acid and α -L-Guluronic Acid) Hydrogels, ACS Omega, https://doi.org/10.1021/acsomega.2c08221.
 • Emil-Kaya, E., Polat, B., Stopic, S., Gurmen, S., Friedrich, B., 2023: Recycling of NdFeB Magnets Employing Oxidation, Selective Leaching, and Iron Precipitation in an Autoclave, Royal Society of Chemistry Advances. 13(2), 1320-1332.
 • Emil-Kaya, E., Stopic, S., Gurmen, S., Friedrich, B., Production of Rare Earth Element Oxides Powders by Solution Combustion: A New Approach for Recycling of NdFeB Magnets, RSC Advances, 2022.
 • Uysal, E., Al, S., Emil-Kaya, E., Stopic, S., Gürmen, S., & Friedrich, B. (2022). Hydrometallurgical recycling of waste NdFeB magnets: Design of experiment, optimisation of low concentrations of sulphuric acid leaching and process analysis. Canadian Metallurgical Quarterly, 1–12. https://doi.org/10.1080/00084433.2022.2058152
 • Emil-Kaya, E., Kaya, O., Stopic, S., Gürmen, S., & Friedrich, B. (2021). NdFeB Magnets Recycling Process: An Alternative Method to Produce Mixed Rare Earth Oxide from Scrap NdFeB Magnets. Metals, 11(5), 716.

Uluslararası Bildiriler

 • Emil-Kaya, E., Stopic, S., Gurmen, S., Friedrich, B., Comparison of Methods to Produce Rare Earth Oxide from Scrap NdFeB Magnets, Materials Science and Engineering Congress (MSE2022), 27-29 September, Darmstadt/Germany.
 • Emil-Kaya, E., Uysal, E., Stopic, S., Gurmen, S., Friedrich, B., Recycling of Corroded NdFeB Magnets by Hydrometallurgical Route, International solvent extraction conference (ISEC2022), 26-30 September, Gotheburg/Sweden.
 • Uysal, E., Emil-Kaya, E., Al, S. & S., Gürmen Iron Removal from NdFeB Waste Magnet Solutions Using Sodium Alginate Solution, IMMC 2022, Sözlü Sunum (6-8 Ekim 2022)
 • Kaya, E. E., Dertmann C., Kaya, O., Stopic, S., Gürmen, S., & Friedrich, B. (2021). Rare Earth Elements Recovery from Waste NdFeB Magnets by Acid Leaching and Hematite Precipitation under Pressure in an Autoclave, Southern African Rare Earths International Conference 2021 Güney Afrika

Doktora Tezi

 • Elif Emil Kaya, Doktora Mezuniyeti: 13.10.2022, Recycling of waste NdFeB magnets for recovery of rare earth elements by combining pyro-and Hydrometallurgy.

  Yüksek Lisans Tezi

 • Emircan Uysal, Yüksek Lisans Mezuniyeti: 16.12.2022; Production of iron (Fe) dopped magnetic gel and recovery of neodymium (Nd) from waste NdFeB-based solutions.

Bu projenin gerçekleştirilmesinde; TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı ve Uluslararası İş Birliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG) sağlamış oldukları finansal destek ile önemli bir rol oynamıştır. Bu nedenle, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı ve UPAG'a projemize (120N331) sağlamış oldukları destek için teşekkür ederiz. Ayrıca İTÜ Rektörlüğü, Türkiye Proje Koordinatör kuruluşumuz İMMİB, İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, KOBİ Proje ortaklarımız Arçelik, WAT Motor, Exitcom, GG Malzeme Teknolojileri, Magiçe Magnetik Teknolojiler, EAG, Mıknatıs Ar-Ge, İTÜ BAP Birimi ile Almanya Koordinatör Kuruluş Stifterverband Metalle e.V. Berlin (WV Metalle),  RWTH Aachen IME, Almanya KOBİ Proje ortaklarımız Aurubis, EMH Technik GmbH, Magnequench GmbH, Meab Chemie Technik, GMB Deutsche Magnetwerke GmbH, MIMI Tech GmbH ve Konzept GmbH’a iş birlikleri ve destekleri için çok teşekkür ederiz.