derya-kmg-resim-logolu

İleri dönüştürülmüş gıdalar, “işlenmediği takdirde insan tüketimine sunulmayacak olan gıda bileşenleri içeren, doğrulanabilir ve sürdürülebilir tedarik zincirlerinden temin edilen, ve çevre üzerine olumlu etkileri olan” gıda ürünleri olarak tanımlanmaktadır. Upcycled Food Association (UFA), küresel pazarda ileri dönüştürülmüş gıdalara olan ilginin ve tüketicilerin bu ürünlere olan taleplerinin geliştirilmesi amacıyla 2020 yılında kurulmuş, tüm dünyadan üyeleri bulunan bir oluşumdur. Kuruluş tarafından ikinci kez verilmiş olan “The Kerry Upcycled Food Foundation Fellowship”, kanıta dayalı endüstriyi desteklemeye ve tüketicileri ileri dönüştürülmüş gıdaların çevresel ve sosyal faydaları konusunda eğitmeye adanmış bir araştırma bursudur. Seçilen sekiz aday, tüketici farkındalığı ve ileri dönüştürülmüş ürünlere yönelik algı, yeni içerik geliştirme ve etki ölçümü dahil olmak üzere ileri dönüştürülmüş gıda topluluğunu ilgilendiren bir problemi odağına alacak araştırmalar yapacaktır.

Öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Daha fazla bilgi için: http://bit.ly/3D0Acxc