IpekAkınKaradayi

Fakültemiz Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İpek AKIN KARADAYI’nın önermiş olduğu “Sol-Jel Yöntemi ile Tix+1SiCx ve Tiy+1AlCy MAX Fazı Hammaddelerinin Sentezlenmesi, Biyoinert Seramik-MAX Kompozitlerinin Üretimi ve Karakterizasyonu” başlıklı projenin TÜBİTAK 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmesine karar verilmiştir. 

Öğretim üyemizi ve çalışma ekibini tebrik eder, başarılar dileriz.