Gamze Gumuslu GUR
Fakültemiz Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Gamze GÜMÜŞLÜ GÜR tarafından önerilen “CO2’in Havada Yakalanarak Metanasyonu Yoluyla Değerlendirilmesi” başlıklı projenin, TÜBİTAK 2543 – Fas Ulusal Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi (CNRST) ile İkili İş Birliği Programı kapsamında desteklenmesine karar verilmiştir. Dr. Gümüşlü Gür bu proje kapsamında Mohammed VI Polytechnic Üniversitesi’nden Prof. Dr. Youssef BELMABKHOUT ile ortak çalışmalarda bulunacaktır. Öğretim üyemizi ve çalışma grubunu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.