Sabahattin hoca

TÜBİTAK - Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında (CORNET/29. Çağrı), Fakültemiz Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerimizden Prof. Dr. Sebahattin Gürmen “Sustainable Recovery of Rare Earth Elements (Nd, Dy,Pr) from spent NdFeB magnets (REC-MAG)” isimli  proje ile destek almaya hak kazanmıştır.

İTÜ – KOBİ – RWTH Aachen İşbirliğinde gerçekleştirilecek proje kapsamında kritik ve anahtar teknolojiler alanında “Atık-->Hammadde Dönüşümü” için NdFeB atık mıknatıslardan kritik nadir toprak metallerinin (yüksek ekonomik önem ve tedarik zorluğu bulunan Nd, Dy, Pr) geri kazanımı ve sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir.