Reza hoca son

Tübitak 1001 ve Tübitak-DFG (Almanya) İkili İşbirliği kapsamında Fakültemiz Kimya Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizin yürütücülüğünü üstlendiği projeler destek almaya hak kazanmıştır.

Dr. Öğretim Üyesi Ramazan KIZIL: Tübitak 1001 Programı, “Ferromanyetik Nanotel Nanojonksiyonunda Tek Molekül DNA Spintroniği”

Doç. Dr. Reza NOFAR: Tübitak 2507 - Araştırma Projeleri - Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği Programı,“Sıcaklığa Dayanıklı Geri Dönüştürülmüş Pet/Pbt Tanecik Köpüklerinin Tasarımı; Köpürme ve Kaynak Yapı-Özellik İlişkilerinin Açıklığa Kavuşturulması”