Yaygın Etki

  • Yüksek Lisans öğrencilerinin işlemleri Kimya Metalurji Fakültesi Öğrenci İşleri'nde yapılıyor mu?
  • Öğrenci Belgesi ve Transcript Kimya Metalurji Fakültesi Öğrenci İşleri'nden veriliyor mu?
  • Kimya Metalurji Fakültesi mezunlarının diplomaları nereden verilir?
  • Yatay Geçiş ve ÇAP başvuruları ne zaman yapılır?
  • Evraklarımı Komisyona onaylatmadan sadece firmaya imzalatıp yükledim.
  • EK 1 ve Sözleşmeyi Portal’a yükledim. İşlemim Fakülte Onayında görünüyor. Ne yapmam gerekir?
  • Yurt dışında staj yapmak istiyorum. Portalda staj kaydı açmam gerekiyor mu?
  • Yurt dışında yaptığım stajı zorunlu staj olarak saydırabilir miyim?