Kimya Mühendisliği Bölümünün özgörevi; Lisans ve lisansüstü programları ile Kimya Mühendisliği mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, ulusal ve uluslararası düzeylerde etkin roller alarak bu bilgi ve becerilerini insanlık yararına kullanabilecek, mesleki ve etik sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirmek; gerçekleştirdiği temel ve uygulamalı araştırmalarla, bilim ve teknolojinin ülkede ve dünyada gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunmaktır.

İTÜ Kimya Mühendisliği bölümü bu özgörev doğrultusunda eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürekli gelişim felsefesi ile geliştirmektedir. Bölümümüz, benimsediği kaliteli eğitim ve sürekli gelişim felsefesiyle 2004 yılından beri ABET (American Board of Engineering and Technology) tarafından eğitim programı akredite edilmiş bir bölüm olup, uluslararası kalite standartları doğrultusunda eğitime devam etmektedir.

Bölümümüz yürütmekte olduğu nitelikli uluslararası projeler, araştırma ve eğitim işbirlikleri ve sürekli gelişim anlayışı ile dünyada önde gelen Kimya Mühendisliği bölümleri arasında yer alma ve bu yerini koruma vizyonu ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümümüz öğrencileri Erasmus programı kapsamında Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinde öğrenci değişim programı ile eğitim alma ve ayrıca Avrupa’daki firmalarda staj yapabilme olanağına sahiptirler.

Kimya Mühendisinin başlıca görevleri, belirli bir kimyasal maddeyi veya ürünü en ekonomik şekilde üretmek amacıyla kurulacak işletmenin projesini hazırlamak, kurulacak tesis için gerekli araç ve gereç tipini belirlemek ve tasarımını yapmak, tesisleri kurulma aşamasında denetlemek ve kontrolünü sağlamak, verimli ve kaliteli bir ürün elde etmek için üretim aşamasında ürünün kalite kontrolünün yapılmasını sağlamak, bunun sıklığı hakkında karar vermek, üretim için reçeteler hazırlamak, maddelerin karışım ve bileşim oranlarını tespit etmek ve bunların kontrolünü sağlamak, üretim sırasında kullanılan yöntemin verimliliğini sürekli takip etmek, geliştirme faaliyetlerini yürütmek, ürünün kalitesini artıracak araştırma ve geliştirmeler yapmaktır.

Kimya Mühendisleri kamu ve özel sektöre ait kimya işletmelerinde çalışabilirler. Kamu sektörü içerisinde, ilgili Bakanlıklar, Dış Ticaret Müsteşarlığı, TSE, Kalkınma Bakanlığı, belediyeler, TÜBİTAK, enstitüler ve üniversiteler yer almaktadır. Bu sektör içinde kimya mühendisleri akademisyen, planlamacı, araştırmacı, bürokrat, uzman ve denetleyici olarak görev alabilmektedir. Bunun yanı sıra kimya mühendisleri kimya sanayinde planlama, üretim, ambalajlama, depolama, satın alma, satış, pazarlama, AR-GE ve denetim gibi farklı birimlerde; üretim mühendisi, kalite güvence ve hijyen mühendisi, satış mühendisi, ürün yöneticisi, proje mühendisi, AR-GE mühendisi olarak görev yapabilmektedir.