Biyomühendislik Lisans Programı, İTÜ ile Montana Eyalet Ünversitesi (MSU) arasında yıl paylaşımı esasına dayalı ve Biyomühendislik alanında uluslararası düzeyde uzman biyomühendisler yetiştirmeyi amaçlayan YÖK onaylı, çift diplomalı ve ücretli bir uluslararası ortak lisans programıdır. Program 4 yıl süreli olup, öğrenciler, 1. ve 3. yılları İTÜ’de 2. ve 4. yılları Montana State Üniversitesi’nde olmak üzere öğrenimlerini tamamlamaktadırlar.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Moleküler Biyoloji bölümleri öğretim üyelerinin katılımı ile yürütülen olan çok disiplinli bir program olup öğrenciler modern ekipman ve altyapı olanakları ile donatılmış ilgili bölüm laboratuvarlarından yararlanmaktadırlar.

MSU 1893 yılında kurulmuş olup Montana eyaletinin en büyük üniversitesidir.  Bir üniversite şehri olan 30 bin nüfuslu Bozeman’da yeralan kampüs öğrenciler için güvenli bir yaşam ve eğitim-öğretim ortamı sunmaktadır. 100’ün üzerinde lisans, 60 a yakın yüksek lisans ve doktora programı ile 400’ü 75 ayrı ülkeden uluslararası öğrenci olmak üzere 16 000 öğrenciye eğitim vermektedir. MSU, Amerika Birleşik Devletlerinde ulusal üniversiteler arasında ilk 100’de yer almaktadır (www.montana.edu).